Opmerking: Deze website vereist Flash en JavaScript om van al zijn funtionaliteiten te kunnen genieten.
Gelieve na te kijken of Flash en JavaScript geactiveerd zijn in de opties van uw browser.
Om de meest recente versie te downloaden van de
flash plugin, klik hier .

Modaliteiten.

Modaliteiten

Fleetklant? Aan welke voorwaarden
moet worden voldaan?

In het kader van uw professionele activiteiten, beschikt u over een vloot van minstens 6 voertuigen (alle merken, bedrijfsvoertuigen < 5.0 t inbegrepen), op dat ogenblik wordt u als een fleetklant beschouwd en heeft u toegang tot de "basisfleetvoorwaarden", uiterst interessante voorwaarden bij het volledige officiële Volkswagen-net in België.

Indien uw wagenpark bovendien bestaat uit minstens 10 voertuigen of indien u er zich toe wenst te verbinden minimum 3, 16 of 36 voertuigen van de merken Volkswagen, Skoda, Seat en/of Audi aan te kopen binnen een periode van 12 maanden, krijgt u toegang tot onze "fleetovereenkomsten". Deze voorwaarden verlenen u automatisch bijkomende kortingen, rechtstreeks gelinkt aan uw verbintenis ten opzichte van onze merken.

Ons voltallig distributienet en wijzelf staan volledig te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.